Uniwersytet medyczny w Łodzi – wykładziny PVC

2018-03-12

Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin okołomedycznych, ale także prowadzi badania naukowe, świadczy usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą, zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą.

Uniwersytet medyczny w Łodzi

Przygotowanie podłoża oraz wykonanie posadzek z wykładziny obiektowej
– linoleum, na trzecim piętrze wraz ze robotami towarzyszącymi

Przebudowa pomieszczeń piwnicy i parteru na potrzeby Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii oraz remont pomieszczeń na trzecim piętrze na potrzeby Zakładu Farmakologii i Toksykologii”

uniwersytet_medyczny_w_Łodzi

Zakres prac:

 1. Gruntowanie podłoża, wylanie masy wygładzającej do 3mm, dostawa i montaż Wykładziny PVC Forbo Colorex SD, spawanie wykładziny – piwnica (832m2)
 2. Gruntowanie podłoża, wylanie masy wygładzającej do 3mm, dostawa i montaż wykładziny PVC Forbo Colorex EC wraz z taśmą miedzianą odprowadzającą ładunki, spawanie wykładziny- piwnica (130m2)
 3. Gruntowanie podłoża, wylanie masy wygładzającej do 3mm, dostawa i montaż wykładziny PVC Forbo Colorex EC wraz z taśmą miedzianą odprowadzającą ładunki, spawanie wykładziny- piwnica (130m2)
 4. Gruntowanie podłoża, wylanie masy wygładzającej do 3mm, dostawa i montaż wykładziny PVC Forbo Colorex EC wraz z taśmą miedzianą odprowadzającą ładunki, spawanie wykładziny- piwnica (130m2)
 5. Gruntowanie podłoża, wylanie masy wygładzającej do 3mm, dostawa i montaż  wykładziny PVC Sarlon Tech Code Zero/Uni, spawanie wykładziny – parter (1273m2)
 6. Odcięcie wilgoci pow. 3% CM – powierzchnia żelbetowa – parter (28m2)
 7. Gruntowanie podłoża oraz wylanie masy samopoziomujaćej na powierzchni anhydrytowej (dodatek do powierzchni anhydrytowych) – parter (231m2)
 8. Wzmocnienie posadzki betonowej na korytarzach za pomocą gruntu głębokopenetrującego (dodatek) – parter (157m2)
 9. Miejscowa wymiana podkładu poprzez wykucie istniejącego podkładu, oczyszczenie, wylanie mieszanki wysoko-wytrzymałościowej, zatarcie – parter (5m2)
 10. Nacięcie dylatacji, osadzenie łączników falowych, wypełnienie epoksydową żywicą naprawczą dylatacji w podkładach betonowych – parter/piwnica (60mb)
 11. Dostawa i montaż cokolika systemowego (bez systemowych narożników) Cokół PVC Forbo Colorex SD, spawanie cokolika – piwnica (234,4mb)
 12. Uszczelnienie styków przy odwodnieniach liniowych Colorex SD (dodatek do kleju) – piwnica  (26mb)
 13. Dostawa i montaż cokolika systemowego (bez systemowych narożników) Cokół PVC Forbo Colorex EC, spawanie cokolika – piwnica (125,7mb)
 14. Uszczelnienie styków przy odwodnieniach liniowych oraz na styku z basenami Colorex EC – dodatek do kleju – piwnica (51,7mb)
 15. Cokół PVC Sarlon Tech Code Zero/Uni po przez wywynięcie wykładziny na ściane na wysokość 10cm – parter (757mb)
 16. Dostawa i montaż okładziny ściennej Tarkett Aquarelle Wall HFS na przygotowanym przez GW podłożu, spawanie okładziny – piwnica (1000m2)
Polski
Deutsch English (UK) Polski