Uniwersytet Medyczny w Łodzi – renowacja wykładziny PVC (PCV)